Viziune

Şcoala Gimnazială „I. Gh. Duca” Râmnicu Vâlcea își propune să devină o şcoală etalon pentru învăţământul preuniversitar local. Urmărim ca prin îmbinarea echilibrată a tradiției cu inovația să formăm o personalitate armonioasă, creativ-pragmatică de succes, atașată valorilor perene naționale și universale.

Misiune

Şcoala Gimnazială „I.Gh. Duca” Rm. Vâlcea are uşile deschise pentru toţi cei care au nevoie de educaţie începând de la elevi, tineri şi adulţi pentru a asigura apropierea între aceste categorii sociale, cunoaşterea şi acceptarea reciprocă în vederea unei convieţuiri armonioase.

Tratăm elevii în funcție de cum ar putea deveni, mai degrabă decât cum sunt în realitate. Considerăm că fiecare elev poate fi un geniu, dacă putem identifica talentul și găsi cheia pentru a-l elibera.

Dorim pentru elevii noștrii:

  • o educaţie conform standardelor europene;
  • adaptare la situaţiile de schimbare specifice unei societăţi în dezvoltare;
  • un procent de promovabilitate la examenele de sfârşit de ciclu gimnazial de peste 90%;
  • capacitatea de a comunica în situaţii diverse, în limba maternă şi într-o limbă de circulaţie internaţională;
  • performanţe înalte la toate disciplinele de învăţământ;