CITIES FOR US - WE MAKE US VISIBLE!


Cu sprijinul financiar al Comisiei Europene, pe parcursul a doi ani (2013-2015), elevii și cadrele didactice implicați în proiect promovează patrimoniul cultular și cooperarea europeană în domeniul educației.

OBIECTIVELE PROIECTULUI

Obiectivul general:

Îmbunătățirea calității procesului didactic prin cooperarea internațională cu alte școli europene, vizând dobândirea de către elevi și profesori de competențe și abilități specifice unei educații europene.

Obiective specifice pentru elevi:

  • înțelegerea și respectarea diferențelor și a similarităților de ordin cultular, religios și rasial specifice țărilor partenere;
  • creșterea motivației și a încrederii în sine, prin intermediul activităților desfășurate;
  • motivarea elevilor de a învăța diferite limbi moderne;
  • formarea și dezvoltarea de relații sociale, folosind internetul și comunicarea scrisă în limba engleză.

Obiective specifice pentru profesori:

  • asigurarea interacțiunii între școli prin împărtășirea cunoștințelor, valorilor și experiențelor;
  • îmbunătățirea calității actului de predare-învățare prin observarea de lecții demonstrative în cadrul școlilor partenere;
  • schimbul de practici educaționale;
  • adoptarea unor metode de învățare inovative care să orienteze elevii spre pozitiv și investigativ.