Scurt istoric

Şcoala Gimnazială „I. Gh. Duca” Râmnicu Vâlcea a fost înfiinţată în 1890 şi a funcţionat o perioadă determinată de timp. Ea a fost redeschisă prin Ordinul 1755, din 2 octombrie 1914, al Revizoratului Şcolar Judeţean Vâlcea sub denumirea de Şcoala Primară Urbană Mixtă nr. 2, cu sediul în strada Traian, Râmnicu Vâlcea.

Cursurile au început pe data de 03 octombrie 1914 și, conform ordinului, erau aduși la această școală copiii care aveau vârsta legală și cei care urmau clasa I la Școala de băieți și fete din centrul orașului.

Circumscripția Școlii Primare Urbane Mixte nr.2 era stabilită după cum urmează: „din dreptul Sfintei Episcopii spre miazănoapte a orașului cum și din cătunele Cetățuia, Dealul Malului și Priba.”

Trecut

Până pe data de 25 octombrie s-au înscris abia 41 de elevi în clasa I, număr „insuficient pentru titlul cel poartă această școală”, așa cum menționa directorul din perioada respectivă, învățătorul Gheorghe Popescu, într-o adresă către Revizoratul școlar. De aceea, domnul director solicita „și copiilor din clasa a II-a”, care aparțin acestei școli, să urmeze cursurile tot la Școala Primară Urbană Mixtă nr.2. Inițial școala a funcționat într-un local „igrasios în ultimul grad, are sub el o pimniță umedă și aducătoare de boale, nu poseda dependintă pentru locuința și trebuințele Directorului”.

Printr-o adresă a Revizoratului Școlar, din decembrie 1914, se preciza „că toate cadrele didactice au obligația să desfășoare activități extrașcolare, respectiv de a înființa pe lânga școală două secții: una pentru analfabeți iar alta pentru știutorii de carte”. Scopul acestei activități era să desăvârșească ceea ce școala n-a putut la timp. Pe lângă cunoștințele prevăzute de regulament învățătorii trebuiau să-i învețe cele mai frumoase cântece eroice și naționale cerute de împrejurările pe care le trăim și să aibă și scriere citeață și frumoasă.

Condițiile nu tocmai propice desfășurării unui învățământ de calitate au determinat parinții si autoritățile locale să colecteze fonduri pentru construirea unui nou local de școală. În anul 1925, cu fonduri comunale, s-a construit un nou local pe Calea lui Traian, vis-a-vis de Spitalul Județean, ce a funcționat până in anul 1967 când s-a dat în folosință actualul imobil din strada Mărășești, Cartierul Traian.

Prezent

În septembrie 2007 Şcoala cu clasele I-VIII nr. 2, Rm. Vâlcea a devenit, prin schimbarea titulaturii, Şcoala cu clasele I-VIII „Ioan Gh. Duca” după numele marelui om politic Ioan Gh. Duca, prim-ministru al României (nov-dec 1933).

Şcoala Gimnazială „I.Gh. Duca” Rm. Vâlcea are uşile deschise pentru toţi cei care au nevoie de educaţie începând de la elevi, tineri şi adulţi pentru a asigura apropierea între aceste categorii sociale, cunoaşterea şi acceptarea reciprocă în vederea unei convieţuiri armonioase.